وبسایت رسمی اوستا هکر

یک وبسایت عالی و کاربردی

ویروس I LOVE YOU ??

🔮 ویروس I LOVE YOU ، که به عنوان Love Bug هم شناخته می شود ، یک بدافزار رایانه ای بود که در ماه مه سال 2000 میلیون‌ها کامپیوتر شخصی را در سراسر جهان آلوده کرد. این ویروس از طریق نامه های الکترونیکی با عنوان “I LOVE YOU” منتشر شد و آسیب فنی در سیستم ایجاد می کرد و پس از آلوده کردن رایانه ، نسخه‌هایی از خود را به هر مخاطبی که در دفترچه آدرس رایانه آلوده یافت می کرد ، می فرستاد.

🔥 این ویروس به دلیل شیطنت های گسترده ای که ایجاد می کرد و هم به دلیل توجه اصلی رسانه ها مورد توجه قرار گرفت. سرانجام نویسندگان این برنامه در فیلیپین دستگیر شدند ، اما چون کشور فیلیپین فاقد هرگونه قانون امنیت رایانه ای بود که بتوان آنها را تحت اتهام قرار داد ، متهمان آزاد شدند.