وبسایت رسمی اوستا هکر

یک وبسایت عالی و کاربردی

دور زدن طرح صیانت

 •  🔥پس‌کوچه حاوی روش‌های برقراری ارتباط هنگام قطع یا اختلال در اینترنت و همچنین معرفی ابزارها و نرم‌افزارهای جدید و کاربردی و راه‌کار استفاده از آن‌ها در مواقع ضروری است.
 •  این بسته می‌تواند شما را در برابر اتفاقات پیش‌بینی نشده مثل قطع ارتباط با اینترنت جهانی، مجهز کند و آمادگی این را داشته باشید بنا به شرایط مختلف، بدون مشکل به اطلاعات و اخبار روز دسترسی داشته باشید.
 • سرویس ماهواره‌ای و اپلیکیشن توشه:
 •  این بسته می‌تواند شما را در برابر اتفاقات پیش‌بینی نشده مثل قطع ارتباط با اینترنت جهانی، مجهز کند و آمادگی این را داشته باشید بنا به شرایط مختلف، بدون مشکل به اطلاعات و اخبار روز دسترسی داشته باشید.
 • توشه یک سرویس انتقال یک طرفه اطالعات از طریق ماهواره است. با استفاده از این
  سرویس میتوانید حتی در مواقع قطع کامل اینترنت، محتوای اینترنت و همچنین فضای
  رسانهای اعم از دیداری و شنیداری را بدون پرداخت هیچ هزینهای و از طریق فقط یک
  رسیور بگیرید و فایلهای دریافت شده را استخراج کرده و در دستگاههای اندرویدی خود
  مشاهده کنید.

با شبکه ماهواره ای توشه در واقع میتوانید هر روز چندین گیگابایت محتوا را با سرعت
باال از گیرنده ماهواره خانگی دریافت و روی کامپیوتر، تبلت یا تلفن همراه استفاده کنید.
حتی اگر مشکل کمبود سرعت اینترنت دارید و سایت ها فیلتر هستند با استفاده از توشه
برنامه های متنوع، بدون سانسور و فیلتر در دسترس شما خواهد بود.
برای استفاده از توشه نیازی به اشتراک ماهانه نیست استفاده از این سرویس برای
ً رایگان و بدون هزینه است.

همچنین در هنگام قطع اینترنت و قطع شدن دسترسی کاربران به اینترنت جهانی،
با استفاده از اپلیکیشن توشه عالوه بر اطالع از اخبار و اطالعات مهم روز، میتوانید
فیلترشکنها، نرمافزارهای پیامرسان و آنتیویروسهای آماده شده توسط پسکوچه را نیز
دریافت کنید.

روش های جدید در راه هست